Agder Innovasjon AS

cropped-img_20151111_224411.jpg

Agder Innovasjon AS er et nyskapende selskap med målsetning om å hjelpe virksomheter og privatpersoner med behov for å håndtere både interne og eksterne prosesser. De aller fleste små og mellomstore virksomheter har ikke denne kompetansen internt, og man vil kunne maksimere verdiskapningen ved å håndtere dem på den mest hensiktsmessige måten.

Agder Innovasjon går inn som partner eller rådgiver i prosesser der man ser verdien av å ha med seg ekspertise når det gjelder å kommunisere opp mot offentlige myndigheter, media og andre aktører som krever både juridisk kompetanse og kommunikasjonsevner.

Vi ser en stadig større etterspørsel etter erfarne rådgivere i skjæringspunktet mellom offentlig rett, politikk og samfunnskontakt. Her trenger man jurister med erfaring fra offentlig forvaltning og politikk. Kombinasjonen av jus, kommunikasjon og politisk innsikt er svært viktig når man arbeider med alt fra endringer av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler til regelendringer av lover og forskrifter. Også bedriftsinterne endringer og implementering av gjeldende lovverk og rutiner krever klar og tydelig kommunikasjon.

Forståelsen av interkulturelle relasjoner er ofte være eller ikke for virksomheter som ønsker å ekspandere sin virksomhet til nye geografske områder. Vi har siden 1998 jobbet med å etablere virksomheter og nettverk på kryss av kulturelle skillelinjer, og har derfor et unikt nettverk som hjelper oss  forstå de kodene som må løses.

 

Nye internasjonale markeder

Agder Innovasjon AS har utstrakt erfaring og ekspertise på internasjonalisering og internasjonale selskapsetableringer. Vi har spesiell ekstertise på etableringer i EU, Storbrittania og ulike afrikanske destinasjoner.

Sammen med våre partnere jobber vi også med etableringer av EU-regulerte fond for forvaltning av utenlandske investeringer. Våre løsninger er per i dag en av de mest kostnadseffektive løsninger for forvaltning av fond.

Vi har i lang tid vært involvert i Afrika, og har gitt råd og veiledning i forbindelse med norske selskaper som har ønsket å etablere seg på kontinentet. Vårt utgangspunkt har som regel vært i Nairobi, Kenya, og Kairo, Egypt.

Eierstyring og samfunnsansvar

Agder Innovasjon AS er spesialist på eierstyring.

Det er de senere årene blitt mer og mer viktig å håndtere og forebygge risiko. Man har introdusert nye NS-standarder innenfor  krimilaitetsforebygging som inneholder krav til virksomheters risikoanalyse, risikohåndtering og verifikasjon, herunder NS5832:2014 og NS5831:2014.

Kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking, korrupsjon og annen grenseoverskridende kriminalitet har blitt intensivert, og krav til Governance, Risk og Compliance (GRC) internt, samt due dilligence av eksterne parter er blitt en del av alle virksomheters kjernevirksomhet.

Videre har man fått overnasjonale direktiver som EUs direktiv om virksomheters samfunnsansvar som trer i kraft som nasjonal lovgivning i 2017. Den siste tidens «Panama Papers» avsløringer har også vist oss hvor viktig det er å kjenne dem man skal gjøre forretninger med.

Løpende kildekontroll og bakgrunnsundersøkelser er ikke det som får mest fokus i en hektisk hverdag, men vi har løsninger for å ivareta dette enten det gjelder sikring av IPR rettigheter, integritetsundersøkelser av utenlandske leverandører og samarbeidspartnere eller ansettelser.

Vi har lang erfaring med risikokontroll  og utredninger i både internasjonal og nasjonal virksomhet, og i alle 3 sektorer, og leverer løsninger der due dilligence og eierstyring blir godt ivaretatt.

Agder Innovasjon AS tilbyr tjenester og systemer som sikrer at din organisasjon ivaretar sine forpliktelser i forhold til kriminalitetsforebyggende tiltak.

Hva gjør vi ?

Rådgivning

Agder Innovasjon er rådgiver for privatpersoner og virksomheter i privat og offentlig sektor i forbindelse med prosjektutvikling, planarbeid, omstillinger og kommunikasjon.

Vi er eksperter på interkulturell verdiskapnning, og blir ofte brukt i forbindelse med forretningsutvikling i Afrika.

Vi tilbyr:

 • Innovasjon og nyskaping
 • Samfunnskontakt
 • Prosessledelse
 • LEAN – metodikk
 • Rådgivning
 • Eierstyring
 • Forretningsutvikling
 • Endringsledelse
 • Interkulturell verdiskapning
 • Internasjonalisering
 • Forretningsplaner
 • Utredning
 • Mentor/Coach
 • Workshops
 • Teambuilding
 • Fremtidens arbeidsplasser
 • CSR og Sosialt entreprenørskap

Noen av våre tidligere prosjekter er blitt nevnt i media fra tid til annen. Her har vi samlet en lite utvalg.

 

Afrikaportalen : Svein Mork Dahl: Sosialt entreprenørskap i Kenya

VG : Oljerørbrannen i Kenya: Norske Svein så røyk flere kilometer unna

E24 : Dro inn 10.000 kroner fra Nairobi – Aksje-NM

Arendals Tidende : Hjerte for sosialt entreprenørskap

Arendals Tidende : Ungdom fronter festaften for gatebarn

Arendals Tidende : Vil integrere flere med taxi-app

In english:

 

Flying Blue Club Africa : Rediscovering entrepreneurship in Kenya

SkandikAfrik Magazine : Meet the Scandinavian-African link builder for grass root development